LOMEDIM IVRIT

Où se trouve la gare centrale ? Eifo hata’hana hamerkazit? ? איפה התחנה המרכזית 


Comment se rendre au centre ville ? Ei’h léaguia lémerkaz Haïr ? ? איך להגיע למרכז העיר 


La mairie : Hairya העירייה


La poste : Hadoar הדואר


La boulangerie : Hamaafya המאפיה


Le supermarché : Hassoupermarket הסופרמרקט


L’épicerie de quartier : La makolette המכולת


Le marché : Le shouk השוק


Rue : ré’hov רחוב


Rond-point : Kikar כיכר


Feu-rouge : ramzor רמזור


A droite : yémina ימינה à gauche : Smola שמאלה tout droit: Yachar ישר


Pouvez-vous me dire où y a-t-il une pharmacie de garde Ata yé’hol laguid li eifo yésh beit merka’hat toran ? ?אתה יכול להגיד לי איפו יש בית מרקחת תורן

Station de bus : Tahanat otobous תחנת אוטובוס


Taxi : mounit מונית


Au Canyon, s’il vous plait ! Lakanyone, bévakasha !!לקניון, בבקשה


Avec/sans le compteur : Im/bli money עם/בלי מונה


Puis-je avoir un reçu ? Efshar et hakabala ? ?אפשר את הקבלה


Arrêtez-vous là : Tatsor תעצור


Chauffeur : Nahag נהג


Fermer la fenêtre : Lisgor ète ha’halon ליסגור את הח

Restaurant : Missada מסעדה de viande: Bassari בשרי de lait : Halavi חלבי


Certificat de Cacheroute : Téoudate cacheroute תעודת כשרות


Menu : Tafrit תפריט


Fumeur : Méachnim מעשנים Non-fumeurs : lo méachnime לא מעשנים


Serveur(euse) : Meltsar(ite)מלצר (ית)


De l’eau minérale : Maïm minéralim מים מינרלים


Du vin : Yaïn יין


Entrée : Mana rishona מנה ראשונה


Plat principal : Mana ikarite מנה יקרית


Dessert : kinoa’h קינוח


Où sont les toilettes ? Eifo hashiroutim ?? איפה השירותים


L’addition, s’il vous plait ! Efchar et ha’heshbone, bévakasha ? ?אפשר את החשבון, בבקשה


Le pourboire n’est pas compris : Hatip lo kaloul הטיפ לא כלול

Brushing : Fen פן


Raide : Halak חלק


Coupe de cheveux : Tisroket תסרוקת


Coiffure : Tisporet תספורת


Dégradé : médourag מדורג


Cheveux longs/courts : séar arau’h/kastar שער ארוך/קצר


Boucles : Tiltoulim תלתלים


Rouleaux : bakboukim בקבוקים


Frange : Poni פוני


Raie au milieu/ sur le côté : chvil baemtsa/ batsad שביל באמצע/בצד


Shampoing : shampoo שמפו


Masque : masse’ha מסכה


Rincer les cheveux : La’hfof et hasear לחפוף את השער


Couleur : Tseva צבע


Mèches : gvanim גבנים


Pointes : katsei Hasear קצוות השער


Les racines : shorashim שורשים

Avion : Matos מטוס


Douane : Mé’hes מכס


Valise : Misvada מזוודה


Avez-vous fait vous-même vos valises ? Araztèm béatsmé’hem ??ארזתם בעצמכם


A côté de la fenêtre : léad ha’halon ליד החלון


Au milieu : béemtsa באמצע


Réservation : Check-in ש’קין


L’hôtesse : Hadayelette הדיילת


Décoller : léamri להמריא


Atterrir : Lin’hot לנחות


Ceinture de sécurité : ‘hagourat bita’hone חגורת ביטחון


Veuillez vous assoir : Na lashévet נא לשבת


J’ai envie de vomir (ça arrive !) : ba li léaki בא לי להקיא

Plage privée : Hof prati חוף פרטי publique : ציבורי


Maître-nageur : Matsil מציל


Premiers secours : Ezra rishona עזרה ראשונה


Au secours ! Hatsilou ! !הצילו


Mer : Yam ים


Vagues : galim גלים


Soleil : Shemesh שמש Coup de soleil : מכת שמש


Parasol : Shimshia שימשיה ombre : tsal צל


Chaise longue : Mitat shizouf מיטת שיזוף


Eau profonde : Maïm amoukim מים עמוקים (contraire : maïm rédoudim)מים רדודים


Flotteurs : matsofim מצופים


Chapeau : Kova כובע


Maillot de bain : Bégued yam בגד ים


Crème solaire : crème agana קרם הגנה


Bronzer : Léhishtazef להשתזף


Nager : Lis’hot לשחות

Bonjour ! Shalom ! שלום (Le matin) Boker tov בוקר טוב


(Le midi) Tsaoraïm tovim צהוראים טובים


(Le soir) Erev tov ערב טוב


Bonne nuit : Laïla tov לילה טוב


Au revoir : Lehitraot להתראות


Merci : Toda תודה Merci beaucoup : toda raba תודה רבה


S’il vous plait : bévakasha בבקשה


Pardon : Sli’ha סליחה


Je suis désolé(e):Ani mitstaèr(ète)(אני מצטער(ת


De rien : Al lo davar על לא דבר ou eyn béadma אין בעד מה


Pouvez-vous m’aider ? At(a) ya’hola(ya’hol) laazor li ? את(ה) יכולה (יכול) לעזור לי ?


Enchanté : naïm méod נעים מאוד


Je m’appelle David : shmi David ou Korim li David שמי דויד – קוראים לי דויד


Je ne sais pas parler hébreu : Ani lo médabèr(ète) ivrit אני לא מדבר(ת) עברית


Quelle heure est-il ? Ma Hashaa ? מה השעה ?